Gdzie i kiedy obowiązują opłaty za parkowanie?

W Oleśnicy opłaty za parkowanie pojazdów obowiązują na przeznaczonych do parkowania miejscach postojowych w strefie płatnego parkowania, do której wjazd oznaczony jest znakiem D-44. Mijając znak D-44 należy wnieść opłatę za zajęcie miejsca postojowego w pasie drogowym drogi publicznej. Opłatę za parkowanie należy wnieść niezwłocznie, bez wezwania, z chwilą zajęcia miejsca postojowego. Opłatę należy wnieść w jeden z niżej podanych sposobów:

1) uiszczenie odpowiedniej do czasu parkowania kwoty w parkometrze z wykorzystaniem obowiązujących w Polsce monet o nominałach od 10 gr do 5 zł. Wniesiona w tej formie kwota opłaty określa długość opłaconego okresu parkowania z dokładnością do 1 minuty, a kwota opłaty za niewykorzystany czas parkowania nie podlega zwrotowi;

2) uruchomienie w telefonie komórkowym usługi naliczającej opłatę za parkowanie w strefie płatnego parkowania, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2;

3) wykupienie abonamentu.

Opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania obowiązują w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.

Stawki opłat za parkowanie pojazdów w SPP Oleśnica:

Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania wynosi 50 zł.

Początek strony